NAZIV AKTIVNOSTI

Ureditev večnamenskega turističnega objekta v okviru 1. javnega razpisa iz naslova podukrepa 6.4. Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti.

POVZETEK

Boris Novak je na javnem razpisu kandidirala za ureditev večnamenskega turističnega objekta, ki bo dopolnil obstoječo ponudbo kmetije. Naložba je bila nujna zaradi povečanja nastanitvenih kapacitet in prilagajanja trgu z razširitvijo ponudbe.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Investitor je rekonstruiral in nadzidal ter spremenil namembnost obstoječega skednja, zgrajenega med letom 1920 in 1930 preteklega stoletja, v večnamenski turistični objekt. Zaradi kvalitete turistične ponudbe domačije sam objekt predstavlja potencial za širitev dejavnosti v sklopu turistične ponudbe domačije. Sam objekt je arhitekturno arhaično zasnovan in kot del stavbne ruralne kulturne dediščine predstavlja veliko kvaliteto v tem prostoru.

CILJI

 • povečanje turističnih kapacitet z ureditvijo večnamenskega turističnega objekta ;
 • prilagajanje kmetijskega gospodarstva podnebnim spremembam;
 • prispevati k horizontalnim ciljem pri skrbi za okolje, inovacijah in podnebnih spremembah;
 • izboljšanje splošne učinkovitosti kmetije;
 • uvajanje novih storitev ( 1 nova storitev);
 • uvajanje učinkovitega trženja turističnih storitev kmetije;
 • stabilizacija dohodkov in zagotavljanje splošne učinkovitosti in večje produktivnosti dela;

PRIČAKOVANI REZULTATI

 • povečanje števila gostov na kmetiji;
 • vsakoletno povečanje čistih prihodkov od prodaje in povečanje dobička;
 • skrb za čisto okolje in zmanjšanje vplivov na okolje;
 • zmanjševane emisije TGP.

Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP ( http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm)

Spletna stran Programa razvoja podeželja 2014 – 2020 (www.program-podezelja.si/).